Шаќири учествува на Министерскиот состанок на платформите на Западен Балкан за истражување и иновации, образование и обука

 

Шаќири учествува на Министерскиот состанок на платформите на Западен Балкан за истражување и иновации, образование и обука

 

 

Владата на Северна Македонија останува посветена на усогласување на нејзините национални напори со Агендата за иновации за Западен Балкан. Во текот на изминатите години, Владата покажа високо ниво на посветеност на подобрување на националниот екосистем за истражување и иновации. Значајна сума од националниот буџет е доделена за поттикнување на истражувањето и иновациите.

 

Ова го истакна министерот за образование и наука Јетон Шаќири денеска во Тирана, Република Албанија на Министерскиот состанок на платформите на Западен Балкан за истражување и иновации, образование и обука, на кој покрај министрите за образование на земјите од опкружувањето, присуствуваат и Европската комесарка за иновации, истражување, култура, образование и млади, г-ѓа Марија Габриел и   генералните директори на директоратите за истражување и иновации и образование, култура и спорт.

 

 

- Државниот буџет за истражување е двојно зголемен во споредба со претходната година. Најголем дел од финансиските средства е насочен кон финансирање на научно-истражувачки проекти за поддршка на истражувачката инфраструктура на факултетите и  јавните научни институции. Ставајќи ги на маса дигитализацијата и Зелената агенда како хоризонтални приоритети, со Фондот за иновации се планира серија социјални предизвици кои ќе ги позиционираат иновациите како движечка сила за трансформирање на нашето општество и нашата економија и позиционирање на иновациите, изјави Шаќири.

 

Вреди да се спомене, рече министерот, дека Северна Македонија покажа силен неодамнешен напредок во процесот на идентификување приоритетни области за паметна специјализација со финализирање на Процесот на откривање на претприемништво, дури и во време на ограничувања COVID.

 

 

Министерот, ја истакна и потребата од нов Закон за иновациска дејност со цел соодветно да ја одрази промената на иновациската политика и глобалните социо-економски предизвици, насочени кон јавните инвестиции за зголемување на нивната ефикасност.