Министерство за образование и наука

  / Конкурси и стипендии / Измена на Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта во учебната 2022/2023 година во Република Северна Македонија

Измена на Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта во учебната 2022/2023 година во Република Северна Македонија

 

Во конкурсот за упис на ученици во прва година за учебната 2022/23 се прави измена во СОУ „Нико Нестор“ - Струга

 

 

На место:

текстилно -кожарска струка, 68 ученици, 2 паралелки

-техничар за изработка на облека, мак 34 ученици 1 пар 4.тр. 45 мин поени

-техничар за изработка на облека, алб 34 ученици 1 пар 4г.тр 45 мин поени

 

Нов текст:

текстилно-кожарска струка, 50 ученици, 2 паралелки

-техничар за изработка на облека, мак 25 ученици 1 пар 4 г.тр. 45 поени мин

*(соработка со ДООЕЛ АББА - 2007- Струга, ДООЕЛ „Е-Текс 2009 „- Струга, ДООЕЛ „ГО-РА-ТЕКС“-Струга, ДООЕЛ„Мадако“ - с.Подгорци, ДООЕЛ „МБЛ“ - Струга, ДООЕЛ „Павлески Компани“ - с.Мороишта-Струга, ДООЕЛ „Синерга“ - Струга)

-техничар за изработка на облека,   алб  25 ученици 1 пар 4 г.тр. 45 поени мин

*(соработка со ДООЕЛ АББА - 2007- Струга, ДООЕЛ „Е-Текс 2009 „- Струга, ДООЕЛ „ГО-РА-ТЕКС“-Струга, ДООЕЛ„Мадако“ - с.Подгорци, ДООЕЛ „МБЛ“ - Струга, ДООЕЛ „Павлески Компани“ - с.Мороишта-Струга, ДООЕЛ „Синерга“ - Струга)

 

 
Back to top
Close Offcanvas Sidebar