Министерство за образование и наука

  / Вести и настани / Резултати од конкурс за сместување во студентски домови за бруцоши

Резултати од конкурс за сместување во студентски домови за бруцоши

 

 Примени студенти ДСД Гоце Делчев
 Примени студенти ДСД Стив Наумов (нови бараки)
 Примени студенти ДСД Стив Наумов (трета зграда)
 Примени студенти ДСД Томе Стефановски Сениќ
 Примени студенти кои аплицирале во ДСД Гоце Делчев и алтернатива ДСД Стив Наумов (нови бараки), но се сместуваат во ДСД Стив Наумов (трета зграда)
 Примени студенти кои аплицирале во ДСД Гоце Делчев, но по бројот на легла се сместуваат во ДСД Стив Наумов (трета зграда)
 Примени студенти кои аплицирале во ДСД Гоце Делчев, но се сместуваат во ДСД Пелагонија
 Примени студенти кои аплицирале во ДСД Гоце Делчев, но се сместуваат во ДСД Стив Наумов (трета зграда)
 Примени студенти кои аплицирале во ДСД Стив Наумов (нови бараки), но по алтернатива се сместуваат во ДСД Пелагонија
 Примени студенти кои аплицирале во ДСД Стив Наумов (нови бараки), но по алтернатива се сместуваат во ДСД Стив Наумов (трета зграда)
 Примени студенти во ДСД Пелагонија
 Примени студенти во студентските домови во Штип
 Одбиени студенти во ДСД „Кочо Рацин“ - Битола
 Прифатени студенти (без партиципација) во ДСД „Кочо Рацин“ - Битола
 Прифатени студенти (со партиципација) во ДСД „Кочо Рацин“ - Битола
 Прифатени студенти (без партиципација) во ДСД „Никола Карев“ - Охрид
 Прифатени студенти (со партиципација) во ДСД „Никола Карев“ - Охрид
 Одбиени студенти во ДСД „Никола Карев“ - Охрид
 Прифатени студенти (без партиципација) во ДСД „Орде Чопела“ - Прилеп
 Прифатени студенти (со партиципација) во ДСД „Орде Чопела“ - Прилеп
 

Вести и настани

Back to top
Close Offcanvas Sidebar