Министерство за образование и наука

  / Банери / Продолжен рок до 22.07.2022, до 13:00 часот за достава на документи за:

Продолжен рок до 22.07.2022, до 13:00 часот за достава на документи за:

 

Набавка на работи за проектот

Наслов: Енергетска ефикасна реконструкција на студентски домови во Северна Македонија

Набавка бр.: 508301

Име на проектот: Набавка на работи за проект „Енергетски ефикасна реконструкција на студентски домови во Северна Македонија“

Вид на известување: предквалификација

Рок на предавање : 22.07.2022

Краток опис:

Се повикуваат заинтересираните изведувачи да достават документи за предквалификација за реализација на горенаведениот проект. Предквалификацијата опфаќа енергетско ефикасна реконструкција и модернизација на Студентски домови во 5 различни градови во Северна Македонија.

Градежните работи ги опфаќаат фазите: градежништвото, конструктивното и архитектонското инженерство, системи за греење и ладење, електрични инсталации (мрежа за напојување со електрична енергија и инсталација со екстра низок напон), санитарни услуги (водовод и канализација) и услуги за заштита од пожари (вклучувајќи систем за детектирање на пожар). Договорот за градба ќе се заснова на општите услови на FIDIC Red / Pink Book.  Меѓународните стандарди за животна средина, социјално здравје и безбедност ќе бидат применувани.

Заинтересиранте поканата за предквалификација можат да ја подигнат на следниот линк.

Забелешка:

На апликантите им е дозволено да аплицираат за претквалификација за еден, два или три договори. За да бидат претквалификувани за повеќе од еден договор, од апликантите се бара да ги исполнуваат кумулативните критериуми за претквалификација за договорите за кои се применува како што е наведено во Дел III - Квалификација и евалуација, од тендерскиот документ.

 

 

Банери

Back to top
Close Offcanvas Sidebar