Министерство за образование и наука

  / Вести и настани / Соопштение за отварање на шифри по Конкурси за издавање на учебници за I и II година средно стручно образование

Соопштение за отварање на шифри по Конкурси за издавање на учебници за I и II година средно стручно образование

 

СООПШТЕНИЕ

Министерството за образование и наука – Педагошка служба ги известува авторите дека ќе се изврши отварање на дел од шифрите по Конкурсите за издавање на учебници  за I и за II година средно стручно четиригодишно образование за следните предмети:

 

1.    Хемија  за I година  СЕКТОР/СТРУКА: ХЕМИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА/ХЕМИСКО- ТЕХНОЛОШКА Заеднички предмети за квалификациите/образовните профили: хемиски лабораториски техничар, прехранбен техничар, техничар за заштита на животната средина, техничар за козметички и хемиски средно стручно четиригодишно образование.

 

2.    Внатрешна трговија за II година  СТРУКА/СЕКТОР: ЕКОНОМСКО ПРАВНА И ТРГОВСКА/ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИЈА Образовни профили/квалификации: Економски техничар средно стручно четиригодишно образование ракопис.

 

3.    Сточарство со исхрана на домашни животни за II година

СТРУКА/СЕКТОР:ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА/ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И  ВЕТЕРИНАРСТВО Образовни профили/квалификации: Техничар по ветеринарна медицина средно стручно четиригодишно образование.

 

4.    Хидропневматска техника  за II година СЕКТОР/СТРУКА МАШИНСКА/МАШИНСТВО Образовни профили/квалификации: Машинско-енергетски техничар средно стручно четиригодишно образование.

5.    Аналитичка хемија за II година СТРУКА/СЕКТОР:   ЗДРАВСТВЕНА/ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА Образовни профили/квалификации: Медицински-лабараториско-санитарен техничар, Фармацевтски техничар  средно стручно четиригодишно образование.

 

6.    Анатомија со физиологија на домашните животни за II година

СТРУКА/СЕКТОР:ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА/ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И  ВЕТЕРИНАРСТВО Образовни профили/квалификации: Агротехничар средно стручно четиригодишно образование.

7.    Основи на сметководството за II година СТРУКА/СЕКТОР: ЕКОНОМСКО ПРАВНА И ТРГОВСКА/ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИЈА Образовни профили/квалификации: Економски техничар, бизнис администратор средно стручно четиригодишно образование.

 

8.    Историја на архитектура и уметност за II година СТРУКА/СЕКТОР:ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА/ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА Образовни профили/квалификации: Архитектонски техничар  средно стручно четиригодишно образование.

 

9.    Елементи и основи на проектирање за II година

СТРУКА/СЕКТОР:ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА/ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА Образовни профили/квалификации:  Архитектонски  техничар средно стручно четиригодишно образование.

 

10.  Анимална хигиена и благосостојба на животни за II година СТРУКА/СЕКТОР: ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА/ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И  ВЕТЕРИНАРСТВО Образовни профили/квалификации: Техничар по ветеринарна медицина средно стручно четиригодишно образование.

 

11.  Електротехника за II година СТРУКА/СЕКТОР:  ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА/ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Образовни профили/квалификации: Електротехничар за електроника и телекомуникации, Електротеничар-енергетичар, Електротехничар за компјутерска техника и автоматика средно стручно четиригодишно образование.

 

12.  Техничко цртање со КАД за II година  СТРУКА/СЕКТОР:

МАШИНСКА/МАШИНСТВО Образовни профили/квалификации: Машински техничар, Машинско-енергетски техничар, Техничар за компјутерско управување, Машински техничар за моторни возила средно стручно четиригодишно образование.

 

13.  Мотори со внатрешно согорување за II година

СТРУКА/СЕКТОР:МАШИНСКА/МАШИНСТВО Образовни профили/квалификации: Машински техничар за моторни возила.

 

14.  Иновации и претприемништво за II година  СТРУКА/СЕКТОР:ЛИЧНИ УСЛУГИ Образовни профили/квалификации: Техничар за очна оптика, Техничар за козметичка нега и убавина.

 

15.  Термотехника за II година СТРУКА/СЕКТОР:МАШИНСКА/МАШИНСТВО

Образовни профили/квалификации: Машинско-енергетски техничар .

 

16.  Термодинамика за II година,  СТРУКА/СЕКТОР:МАШИНСКА/МАШИНСТВО

Образовни профили/квалификации: Машински техничар, Техничар за компјутерско управување, Машински техничар за моторни возила .

 

17.  Технологија на ракување со товарот за II година, СТРУКА/СЕКТОР:СООБРАЌАЈНА/СООБРАЌАЈ,ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ Образовни профили/квалификации: Техничар за транспорт и шпедиција, Техничар за патен сообраќај, Тгехничар за логистика во сообраќајот, Техничар за железнички сообраќај.

 

18.  Угостителско послужување за II година  СТРУКА/СЕКТОР:УГОСТИТЕЛСТВО

И ТУРИЗАМ Образовни профили/ квалификации: Угостителски техничар средно стручно четиригодишно образование.

 

19.  Угостителско послужување за II година СТРУКА/СЕКТОР:УГОСТИТЕЛСТВО

И ТУРИЗАМ Образовни профили/ квалификации: Угостителски техничар за рурален туризам средно стручно четиригодишно образование.

 

20.  Материјали за II година, СТРУКА/СЕКТОР:ШУМАРСКО-

ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА/ШУМАРСТВО И ОБРАБОТКА НА ДРВО Образовни профили/квалификации: Техничар за мебел и ентериер, Техничар за обработка на дрво средно стручно четиригодишно образование.

 

Отварањето на шифрите за горе наведените наставни предмети  ќе се изврши во просториите на Министерството за образование и наука - Педагошка служба  ул.„Св.Кирил и Методиј„ бр.54 - 13 кат на 28.04.2022 година (ЧЕТВРТОК) со почеток во 11.00 часот.

 

 

 

Вести и настани

Back to top
Close Offcanvas Sidebar