Министерство за образование и наука

  / Стипендии / Договори за ученички стипендии - за учениците кои сe уште не доставиле договор до МОН

Договори за ученички стипендии - за учениците кои сe уште не доставиле договор до МОН

 

 
Се известуваат сите ученици кои го оствариле правото на стипендија на последниот објавен конкурс за доделување на ученички стипендии, а кои се уште немаат доставено договор за стипендија во МОН, потребно е во најкус рок да го испечатат и пополнат во три примероци соодветниот договор и да го достават преку писарницата на МОН (не мора лично)  или преку пошта - бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54, 1000 Скопје.
 
Непостапувањето по оваа насока ќе значи откажување од правото на стипендија.

 Договор електро-техничка струка
 Договор градежно - геодетска струка
 Договор машинска струка
 Договор природни науки
 Договор талентирани спортисти
 Договор талентирани уметници
 Договор текстилно - кожарска струка
 Договор угостителско - туристичка струка
 Договор земјоделско - ветеринарна струка
 Договор ученици од прва година во средно стручно образование
 Договор социјална поддршка на ученици
 Договор ученици од дуални паралелки
 Договор ученици од тригодишно средно стручно образование
 Договор ученици со посебни потреби
 

Стипендии

Back to top
Close Offcanvas Sidebar