Министерство за образование и наука

  / Вести и настани / Резултати од конкурси за доделување на ученички стипендии за учебната 2021-2022 година

Резултати од конкурси за доделување на ученички стипендии за учебната 2021-2022 година

 

Резултати од конкурси за доделување на ученички стипендии за учебната 2021-2022 година

 

Секој добитник на стипендија го симнува и пополнува во ТРИ примероци соодветниот договор за стипендија и заедно со копија од лична трансакциска сметка го доставува до МОН, директно преку писарницата во  министерството (документите може да ги достави и друго лице во име на добитникот на стипендијата) или по пошта - препорачана пратка со повратница, најдоцна до 3.12.2021 година. 

Одбиените кандидати ќе имаат можност да поднесат приговор до МОН (на адреса бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54, 1000 Скопје или преку електронската адреса ucenicki.stipendii@mon.gov.mk, откако на домашна адреса ќе добијат решение во кое ќе биде наведена причината поради која апликацијата не е прифатена.  

 

Стипендии за социјална поддршка на ученици 

Добитници на стипендија

Договор за стипендија

 

Стипендии за ученици со посебни потреби

Добитници на стипендија

Договор за стипендија

 

Стипендии за талентирани ученици

Добитници на стипендија

Договор за стипендија

 

Стипендии за талентирани ученици – спортисти

Добитници на стипендија

Договор за стипендија

 

Стипендии за талентирани ученици – уметници

Добитници на стипендија

Договор за стипендија

 

Стипендии за ученици запишани во дуални паралелки

Добитници на стипендија од прв конкурс

Добитници на стипендија од повторен конкурс

Договор за стипендија

 

Стипендии за ученици од прва година кои реализираат наставни планови и програми од електро-техничка струка, градежно-геодетска струка, угостителско - туристичка струка, земјоделско-ветеринарна струка, машинска струка или текстилно-кожарска струка

Добитници на стипендија

Договор за стипендија

 

Стипендии за ученици запишани во тригодишно стручно образование

Добитници на стипендија од прв конкурс

Добитници на стипендија од повторен конкурс

Договор за стипендија

 

Стипендии за ученици од градежно – геодетска струка

Добитници на стипендија

Договор за стипендија

 

Стипендии за ученици од машинска струка

Добитници на стипендија

Договор за стипендија

 

Стипендии за ученици од текстилно - кожарска струка

Добитници на стипендија

Договор за стипендија

 

Стипендии за ученици од угостителско – туристичка струка

Добитници на стипендија

Договор за стипендија

 

Стипендии за ученици од земјоделско – ветеринарна струка

Добитници на стипендија

Договор за стипендија

 

Стипендии за ученици од електротехничка струка

Добитници на стипендија

Договор за стипендија

  

Стипендии за ученици Роми

Добитници - прва категорија 

Договор за стипендија

 

Добитници - втора категорија 

Договор за стипендија

 

Добитници - трета категорија 

Договор за стипендија

 

Добитници - четврта категорија 

Договор за стипендија

 

Секој добитник на стипендија го симнува и пополнува во ТРИ примероци соодветниот договор за стипендија и заедно со копија од лична трансакциска сметка го доставува до МОН, директно преку писарницата во министерството (документите може да ги достави и друго лице во име на добитникот на стипендијата) или по пошта - препорачана пратка со повратница, најдоцна до 3.12.2021 година. 

Одбиените кандидати ќе имаат можност да поднесат приговор до МОН (на адреса бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54, 1000 Скопје или преку електронската адреса ucenicki.stipendii@mon.gov.mk, откако на домашна адреса ќе добијат решение во кое ќе биде наведена причината поради која апликацијата не е прифатена.  

 

Вести и настани

Back to top
Close Offcanvas Sidebar