Министерство за образование и наука

  / Вести и настани / Ранг листа на позитивно оценети проекти за финансирање, согласно Конкурсот за распределба на средства за финансирање на научно-истражувачки проекти на Јавните научни установи за 2021 година

Ранг листа на позитивно оценети проекти за финансирање, согласно Конкурсот за распределба на средства за финансирање на научно-истражувачки проекти на Јавните научни установи за 2021 година

 

Р.Б

Наслов на проектот

Носител на проектот

Раководител на проект/главен истражувач

1

Еколошката состојба на рибната популација во Белчишко Блато

ЈНУ Хидробиолошки завод -Охрид

Д-р Лидија Велкова –Јорданоска, научен советник

2

Македонска книжевна енциклопедија (автори и дела)

Институт за македонска литература -Скопје

Наташа Аврамовска, научен советник;

Мишел Павловски, научен советник

3

Лексиката во македонската народна песна

ЈНУ Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

Проф. д-р Елена Јованова-Грујовска

4

Културно-историските случувања кај Албанците во Македонија во текот на XIX – XX век

ЈНУ Институт за духовно и културно наследство на Албанците

Проф. д-р Скендер Асани научен советник

5

Историјата и историографијата во јавните политики и во политиките на сеќавање

ЈНУ Институт за национална историја- Скопје

Проф. д-р Драги Ѓорѓиев

6

Меморија и екокосмос

ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“

Катерина Петровска –Кузманова, научен советник

7

Средновековни населби во Пелагонија, Мариово и Порече

ЈНУ Институт за старословенска култура -Прилеп

д-р Бранислав Ристески, научен советник

 

Вести и настани

Back to top
Close Offcanvas Sidebar