Министерство за образование и наука

  / Вести и настани / Резултати од конкурс за доделување на стипендии за ученици – деца без родители од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2021/2022 година

Резултати од конкурс за доделување на стипендии за ученици – деца без родители од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2021/2022 година

 

Договор за стипендија

 

Сите добитници најдоцна до 25.10.2021 година до Министерството за образование и наука потребно е да достават по ТРИ примероци од прикачениот договор и трансакциска сметка на ИМЕ НА УЧЕНИКОТ. Трансакциските сметки кои ќе бидат на име на родителите/старателите, нема да бидат прифатени.

 

Список на прифатени апликации за стипендија за ученици – деца без родители од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2021/2022 година

 

Реден
број

Архивски/ИД бр.

Име

Презиме

Општина

Назив на училиште

1

46507

Владимир

Вељаноски

Охрид

ОСУ Св.Климент Охридски Охрид

2

49707

Андреј

Соневски

Аеродром

СУГС Лазар Танев-Скопје

3

50310

Јована

Колевска

Крива Паланка

СОУ Ѓорче Петров-Крива Паланка

4

50378

Петар

Атанасовски

Аеродром

СУГС Лазар Танев-Скопје

5

50526

Михаил

Павловски

Крива Паланка

СОУ Ѓорче Петров Крива Паланка

6

50963

Aна

Коцева

Радовиш

СОУ Коста Сусинов-Радовиш

7

1

Берхан

Јусеиновски

Ресен

СОУ Димитар Влахов Ресен

8

2

Дилавер

Јашароски

Прилеп

ДСУ „Св.Наум Охридски“-Прилеп

9

3

Мирослав

Давитковиќ

Скопје

ДСУ „Св.Наум Охридски“-Скопје

10

4

Душица

Лозановска

Берово

СМУГС „д-р Панче Караѓозов“-Скопје

11

5

Милан

Завков

Скопје

СУГС Ѓорѓи Димитров-Скопје

12

6

Туран

Алији

Гостивар

АСУЦ Боро Петрушевски-Скопје

13

7

Никола

Ѓорѓиев

Крушево

СОУ Наум Наумовски Борче-Крушево

14

10/1

Нафија

Незировска

 Струмица

СМУГС „Панче Караѓозов“-Скопје

15

11

Ибраим

Зекировски

 Скопје

СУГС „Димитар Влахов“-Скопје

16

12

Ибраима

Зекировска

 Скопје

СУГС „Димитар Влахов“-Скопје

17

13

Мартина

Костадиновска

 Скопје

ДУФК „Методи Митевски-Брицо“

18

14

Павле

Иванов

Кочани

АСУЦ Боро Петрушевски-Скопје

19

15

Бојан

Лозановски

Берово

ДУФК „Методи Митевски-Брицо“-Скопје

20

16

Рамадан

Незировски

Крива Паланка

СУГС Лазар Танев-Скопје

21

17

Иљо

Стојановски

Битола

ПСУ Саба-Битола

22

18

Кире

Зафировски

Скопје

СУГС Методи Митевски - Брицо-Скопје

23

19

Кристијан

Зафировски

Скопје

СУГС Марија Кири - Склодовска-Скопје

24

20

Кадрије

Бафтијаровска

Скопје

СЕПУГС „Арсени Јовков“-Скопје

25

21

Бисера

Велевска

Куманово

СОУ Перо Наков - Куманово

26

21 //1

Аљмира

Саити

Куманово

ОСТУ „Наце Буѓони“-Куманово

 

 

 

 

Вести и настани

Back to top
Close Offcanvas Sidebar