Министерство за образование и наука

  / Вести и настани / Листи со примени ученици во ученички домови и други државни капацитети за сместување во учебната 2021-2022

Листи со примени ученици во ученички домови и други државни капацитети за сместување во учебната 2021-2022

 

Министерството за образование и наука ги објавува листите со примени ученици во ученички домови, како и ученици кои ќе бидат сместени во студентските домови во кои останаа слободни места по објава на резултатите од конкурсот за сместување студенти.

 

  

 УД „Боро Менков“ - Крива Паланка
 УД „Браќа Миладиновци“ - Струга
 УД „Бранко Станоевиќ“ - Гостивар
 УД „Димитар Влахов“ - Скопје
 УД „Димитар Влахов“ - Струмица
 УД „Искра“ - Штип
 УД „Кочо Рацин“ - Свети Николе
 УД „Крсте Петков Мисирков“ - Кавадарци
 УД „Лазар Лазаревски“ - Велес
 УД „Мирка Гинова“ - Битола
 УД „Митко Пенџуклиски“ - Кратово
 УД „Панче Караѓозов“ - Скопје
 УД „Партение Зографски“ - Скопје
 УД „Професор Мијалковиќ“ - Куманово
 СД „Браќа Миладиновци“ - Штип
 СД „Орде Чопела“ - Прилеп
 СД „Томе Стефановски Сениќ“ - Скопје
 УД „Св. Наум Охридски’ - Скопје
 УД „Св. Наум Охридски“ - Македонски Брод
 УД „Здравко Цветковски“ - Скопје
 УД „Ванчо Питошевски“ - Охрид
 

Вести и настани

Back to top
Close Offcanvas Sidebar