Министерство за образование и наука

  / Вести и настани / Меѓународен повик за градежни компании за обезбедување пристап и функционалност на образовни објекти за лица со посебни потреби

Меѓународен повик за градежни компании за обезбедување пристап и функционалност на образовни објекти за лица со посебни потреби

 

Делегацијата на Европската Унија во Скопје во рамки на програмата ИПА/2019/041-263 Годишна програма за Република Северна Македонија за 2019 (Цел 2) – ЕУ за инклузија (IPA/2019/041-263 Annual Action Programme for the Republic of North Macedonia for 2019 (Objective 2) - EU for Inclusion) објави меѓународен тендер со отворена постапка за изведба на градежни работи за адаптација на постоечките образовни објекти за да се обезбеди пристап и функционалност за лицата со посебни потреби. Проектот има за цел да го подобри пристапот во 10 до 15 образовни објекти во Северна Македонија.

 

Градежни зафати за адаптација ќе се изведуваат во следните објекти:

 1. ССУ „Наум Охридски“ – Охрид
 2. ОУ „Братство – Единство“ – Дебар – ново име ОУ„Пенестија“
 3. ОУ „Лирија“ – Тетово
 4. ССУ „Ѓоце Стојчески“ – Тетово
 5. ОУ „Браќа Миладиновци“ и „Крсте Мисирков“ – Куманово
 6. ССУ „Наце Буѓони“ – Куманово
 7. ОУ „Бајрам Шабани“ – Куманово
 8. УКИМ – Факултет за Архитектура и Градежен Факултет
 9. УКИМ – Правен факултет
 10. УКИМ – Економски факултет
 11. УКИМ – Филозофски и Филолошки факултет
 12. СОУ „Раде Јовчевски Корчагин“ –Скопје
 13. ОУ „Кузман Јосифовски – Питу – Скопје (Кисела Вода)
 14. ОУ „ Лазо Ангеловски“ – Скопје (Аеродром)
 15. Младински културен центар – Скопје

Повикот е објавен на следниот линк:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335528-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

 

Вести и настани

Back to top
Close Offcanvas Sidebar