Министерство за образование и наука

  / Правилници / Правилник за изменување на Правилникот за нормативот, описот на компетенциите и работните задачи за образовниот и личниот асистент

Правилник за изменување на Правилникот за нормативот, описот на компетенциите и работните задачи за образовниот и личниот асистент

 

 

Правилници

Back to top
Close Offcanvas Sidebar