Министерство за образование и наука

  / Правилници / Правилник за начинот на утврдување на плата и трошоци на кои има право наставникот за основно образование за вршење на воспитно-образовната работа за децата на државјаните на Република Северна Македонија кои се со постојан или привремен престој во странство

Правилник за начинот на утврдување на плата и трошоци на кои има право наставникот за основно образование за вршење на воспитно-образовната работа за децата на државјаните на Република Северна Македонија кои се со постојан или привремен престој во странство

 

Правилник за начинот на утврдување на плата и трошоци на кои има право наставникот за основно образование за вршење на воспитно-образовната работа за децата на државјаните на Република Северна Македонија кои се со постојан или привремен престој во странство

 

Правилници

Back to top
Close Offcanvas Sidebar