Министерство за образование и наука

  / Правилници / Правилник за дополнување на Правилникот за начинот и постапката за избор на наставници за основно образование за вршење на воспитно- образовна работа за децата на државјаните на Република Северна Македонија кои се со постојан или привремен престој во странство

Правилник за дополнување на Правилникот за начинот и постапката за избор на наставници за основно образование за вршење на воспитно- образовна работа за децата на државјаните на Република Северна Македонија кои се со постојан или привремен престој во странство

 

Правилник за дополнување на Правилникот за начинот и постапката за избор на наставници за основно образование за вршење на воспитно- образовна работа за децата на државјаните на Република Северна Македонија кои се со постојан или привремен престој во странство

 

Правилници

Back to top
Close Offcanvas Sidebar