Министерство за образование и наука

  / Правилници / Правилник за изменување на правилникот за начинот на формирање на комисиите и нивниот број, проценувањето на пристигнатите апликации и документација на наставниците за стекнување на звањето наставник-ментор и наставник-советник, бодирањето на кандидатите, ранг-листата, како и начинот на работењето на комисиите

Правилник за изменување на правилникот за начинот на формирање на комисиите и нивниот број, проценувањето на пристигнатите апликации и документација на наставниците за стекнување на звањето наставник-ментор и наставник-советник, бодирањето на кандидатите, ранг-листата, како и начинот на работењето на комисиите

 

 

Правилници

Back to top
Close Offcanvas Sidebar