Министерство за образование и наука

  / Вести и настани / Резултати од повторени конкурси за доделување на стипендии за ученици - деца без родители, талентирани ученици и талентирани ученици – спортисти

Резултати од повторени конкурси за доделување на стипендии за ученици - деца без родители, талентирани ученици и талентирани ученици – спортисти

 

Се задолжуваат сите добитници на стипендии по објавувањето на списоците, а најдоцна до 05.02.2021 година до Министерството за образование и наука да достават ТРИ пополнети примероци од соодветниот договор за стипендија и копија од трансакциска сметка на ИМЕ НА УЧЕНИКОТ - ДОБИТНИК НА СТИПЕНДИЈА.

Сите кандидати кои нема да го почитуваат овој рок, ќе се смета дека се откажуваат од стипендијата.

------------------------------------------

 

Резултати од повторен конкурс за доделување 25 (дваесет и пет) стипендии за ученици – деца без родители од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

 

Прифатени кандидати

Одбиени кандидати

Договор за стипендија

 

Резултати од повторен конкурс за доделување 10 (десет) стипендии за талентирани ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

 

Прифатени кандидати

Oдбиени кандидати

Договор за стипендија

 

Резултати од повторен конкурс за доделување 20 (дваесет) стипендии за талентирани ученици - спортисти од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

 

Прифатени кандидати

Одбиени кандидати

Договор за стипендија

 

Вести и настани

Back to top
Close Offcanvas Sidebar