Министерство за образование и наука

  / Конкурси / Резултати од конкурси за доделување на ученички стипендии за учебната 2020/2021 година

Резултати од конкурси за доделување на ученички стипендии за учебната 2020/2021 година

 

Резултати од Конкурс за доделување 400 (четиристотини) стипендии за социјална поддршка на ученици од јавните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година 

Прифатени апликации

Одбиени апликации 

Договор (потпишан во ТРИ примероци, заедно со копија од трансакциска сметка на ученикот се доставува до МОН најдоцна до 11.12.2020 година) 

 

Резултати од Конкурс за доделување 100 (сто) стипендии за ученици со посебни потреби од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

Прифатени апликации

Одбиени апликации

Дополнително разгледани и прифатени апликации

Договор (потпишан во ТРИ примероци, заедно со копија од трансакциска сметка на ученикот се доставува до МОН најдоцна до 11.12.2020 година) 

 

Резултати од Конкурс за доделување 100 (сто) стипендии за талентирани ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

Прифатени апликации

Одбиени апликации 

Дополнително прифатени и одбиени апликации

Договор

 

Резултати од Конкурс за доделување 100 (сто) стипендии за талентирани ученици - спортисти од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

Прифатени апликации

Одбиени апликации

Договор

  

Резултати од Конкурс за доделување 50 (педесет) стипендии за ученици – деца без родители од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

Прифатени апликации

Одбиени апликации 

Договор

 

 

Резултати од Конкурс за доделување 9 (девет) стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од земјоделско-ветеринарна струка, односно сектор земјоделство, рибарство и ветеринарство струка во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

Прифатени апликации

Одбиени апликации 

Договор

 

Резултати од Конкурс за доделување 9 (девет) стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од електро-техничка струка, односно сектор електро-техника во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

Прифатени апликации

Одбиени апликации 

Договор

 

 

Резултати од Конкурс за доделување 9 (девет) стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од градежно-геодетска струка, односно сектор за градежништво и геодезија во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

Прифатени апликации

Одбиени апликации 

Договор

 

 

Резултати од Конкурс за доделување 9 (девет) стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од машинска струка, односно машински сектор во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

Прифатени апликации

Одбиени апликации

Договор

 

Резултати од Конкурс за доделување 9 (девет) стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од текстилно-кожарска струка, односно сектор текстил, кожа и слични производи во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

Одбиени апликации

 

Резултати од Конкурс за доделување 9 (девет) стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од угостителско - туристичката струка во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

Одбиени апликации 

 

Резултати од Конкурс за доделување стипендии за ученици во ДСУ „Спортска академија“ за учебната 2020/2021 година

Прифатени апликации

Одбиени апликации

Договор

 

Резултати од Конкурс за доделување на стипендии во пет категории за ученици Роми запишани во прва, втора, трета и четврта година од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

 

Прифатени апликации: 

Прва категорија

Втора категорија

Трета категорија

Четврта категорија

Петта категорија

 

Одбиени апликации

 

Договор за стипендија (добитникот на стипендија го симнува и пополнува во ТРИ примероци соодветниот договор и заедно со копија од лична трансакциска сметка го доставува до МОН најдоцна до 18.12.2020 година)

Договор за стипендисти I категорија

Договор за стипендисти II категорија

Договор за стипендисти III категорија

Договор за стипендисти IV категорија

Договор за стипендисти V категорија

 

 

 

[ сабота, 21 ноември 2020 ] [ 41791 ]

 

Конкурси

Back to top
Close Offcanvas Sidebar