Конкурси

 

Конкурс за стипендии за студиски престој во земјите членки на CEEPUS Програмата 31.7.2020
 
Конкурс за прием на студенти запишани на додипломски студии во државните студентски домови и други објекти за сместување во Република Северна Македонија за студиската 2020/2021 година 31.7.2020
 
Повик за учество во комисија за измени на учебник

Повторен повик за учество во комисија за давање мислење по доставени предлози за исправки и/или дополнувања во текстот на учебникот, а истите не преставуваат повеќе од 30% од содржината на учебникот по предметот - Македонски јазик за V одделение на деветгодишно основно образование

30.7.2020
 
Конкурс за издавање на учебници за II година средно стручно четиригодишно образование 13.6.2020
 
Формулар - пријава за упис во средно училиште во учебната 2020/2021

Пријава на македонски јазик, албански јазик, турски јазик и српски јазик

12.6.2020
 
Отворен повик за стипендирање на десет средношколци/студенти

Меѓународната невладина организација Македонија2025 го отвори повикот за прием на апликации во склоп на Фондот за поддршка на талентирани студенти за тековната 2020 година.

20.3.2020
 
Стипендии за докторски и постдокторски студии и истражувања во Швајцарија за академската 2020/2021 година

Подетални информации за стипендиите може да се обезбедат нa www.eda.admin.ch/north-macedonia.

19.8.2019
 
Конкурс за избор на наставник за реализирање на дополнителна настава за основно образование на мајчин јазик за децата на граѓаните на Република Северна Македонија кои престојуваат во странство

Конкурс За избор на наставник за реализирање на дополнителна настава за основно образование на мајчин јазик за децата на граѓаните на Република Северна Македонија кои престојуваат во странство

02.7.2019
 
КОНКУРС за издавање на учебници за I година средно стручно четиригодишно образование

Понуди за издавање по еден учебник за наставни предмети

27.6.2019
 
Дополнување на Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2018/2019 година

Дополнување на Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2018/2019 година

27.3.2019
 
 
1 / 3 1 2