Конкурси

 

Резултати од конкурси за доделување на ученички стипендии за учебната 2020/2021 година 21.11.2020
 
Дополнително разгледани и прифатени апликации од Повикот за доделување на финансиска поддршка за студенти за покривање на дел од трошоците при студирањето 21.11.2020
 
Повик за стипендии за додипломски, последипломски и докторски студии на државните универзитети и колеџи во Унгарија за академската 2021/2022 година 18.11.2020
 
Јавен повик за доставување на апликации (барања) за финансирање на проекти за реновирање на училишни објекти нa општински основни и средни училишта под надлежност на општините и на Градот Скопје со средства од Буџетот на Министерството за образование и наука 13.11.2020
 
Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2020/2021 година 13.11.2020
 
Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти Роми запишани на студии од прв циклус на јавните и приватните високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2020/2021 година 13.11.2020
 
Конкурс за поврат на средства за купен музички инструмент за академската 2020/2021 година 13.11.2020
 
Резултати од Повик за доделување на финансиска поддршка за студенти за покривање на дел од трошоците при студирањето 11.11.2020
 
Дополнително примени студенти во студентски домови во академската 2020/2021 година 11.11.2020
 
Јавен повик за доделување парични средства за организирање на активности кои придонесуваат за развој и унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранцијата 03.11.2020
 
 
1 / 9 1 2 3 ..