Државен секретар

 

Државен секретар

 

Лични Податоци

Име : Енвер 

Презиме : Хусејин 

Датум на раѓање: 08.04.1971 год. 

Место на раѓање: с.Тополница-Радовиш 

Националност: Турчин 

Брачна состојба: Оженет ,татко на 3 деца 


Контакт Информации

Место на живење: Ул.Киро Донев бр-3 –Радовиш 

Е-Маил : enver.husejin@mon.gov.mk


Образование

Средно образование - Д.С.У- Ј.Б.Тито Радовиш 

Високо образование - УГД-Штип;Факултет за образовни науки-‘’Дипломиран професор по одделенска настава’’ 

Последипломски студии - Меѓународен Универзитет Струга-Политички Науки 

„Дипломатија и Меѓународни односи’’ 

Познавање на јазици: Турски-мајчин јазик, Македонски, Српски-Хрватски, Германски сред, Руски сред.


Работно искуство 

1997 - 2004 год. - Оснивач и управител на приватна фирма 

2004-2007 - Наставник по одделенска настава во ОУ,,Крсте Петков Мисирков,, 

2007-2009 - Директор на Приватна Радио Дифузна Установа во Штип, 

2008-2012 - Член на УО во ЈП Агро Берза, 

2012-2014 - Директор на Педагошка служба при МОН, 

2014-2017 - Државен секретар во МТСП,


Сертификати, дипломи и признанија 

Црвен Крст на РМ - Сертификат за учество на семинар ,обука за заедничка брза проценка -2005 год. 

Приватен Универзитет Билкент-Анкара-сертификат за обука на наставниците од одделенска настава во Македонија-2008 год. 

ТРТ-Истанбул-обука за меѓународно емитување-2009 год. 

АКП-Анкара-Сертификат за учество на политичка академија-Балкан,2010 год. 

Министерсво за информатичко општество - сертификат за учество на обука ,,лидерство и менеџирање,,2014 год.

[ 3810 ]