Концепции

 

Концепт за учење на далечина 30.7.2020
 
Концепција за државното тестирање во основното образование 17.6.2020
 
Концепција за воннаставни активности во основното образование 09.6.2020
 
Концепт учење преку работа во Република Северна Македонија 14.4.2020
 
 
 
[ петок, 06 март 2020 ] [ 469 ]