Министерство за образование и наука на Република Северна Македонија

  / Концепции / Концепција за воннаставни активности во основното образование

Концепција за воннаставни активности во основното образование

 

Планирањето, организирањето и спроведувањето на воннаставните активности во училиштата за учебната 2020/2021 година треба да се водат според начелата/принципи, целите дефинирани во Концепција за воннаставни активности во основното образование, што е утврдена од министерот за образование и наука со решение број 12-2897/2 од 5.3.2020 година.

[ вторник, 09 јуни 2020 ] [ 144 ]

 
Back to top
Close Offcanvas Sidebar