Министерство за образование и наука на Република Северна Македонија

  / Конкурси / Резултати од конкурси за доделување на ученички стипендии за учебната 2020/2021 година

Резултати од конкурси за доделување на ученички стипендии за учебната 2020/2021 година

 

 

Резултати од Конкурс за доделување 100 (сто) стипендии за талентирани ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

Прифатени апликации

Одбиени апликации 

Договор

 

Резултати од Конкурс за доделување 100 (сто) стипендии за талентирани ученици - спортисти од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

Прифатени апликации

Одбиени апликации

Договор

 

 

Резултати од Конкурс за доделување 100 (сто) стипендии за ученици со посебни потреби од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

Прифатени апликации

Одбиени апликации

Апликации кои не се рангирани

Договор

 

 

Резултати од Конкурс за доделување 50 (педесет) стипендии за ученици – деца без родители од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

Прифатени апликации

Одбиени апликации 

Договор

 

 

Резултати од Конкурс за доделување 9 (девет) стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од земјоделско-ветеринарна струка, односно сектор земјоделство, рибарство и ветеринарство струка во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

Прифатени апликации

Одбиени апликации 

Договор

 

Резултати од Конкурс за доделување 9 (девет) стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од електро-техничка струка, односно сектор електро-техника во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

Прифатени апликации

Одбиени апликации 

Договор

 

 

Резултати од Конкурс за доделување 9 (девет) стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од градежно-геодетска струка, односно сектор за градежништво и геодезија во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

Прифатени апликации

Одбиени апликации 

Договор

 

 

Резултати од Конкурс за доделување 9 (девет) стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од машинска струка, односно машински сектор во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

Прифатени апликации

Одбиени апликации

Договор

 

Резултати од Конкурс за доделување 9 (девет) стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од текстилно-кожарска струка, односно сектор текстил, кожа и слични производи во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

Одбиени апликации

 

Резултати од Конкурс за доделување 9 (девет) стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од угостителско - туристичката струка во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

Одбиени апликации 

 

Резултати од Конкурс за доделување стипендии за ученици во ДСУ „Спортска академија“ за учебната 2020/2021 година

Прифатени апликации

Одбиени апликации

Договор

 

 

[ сабота, 21 ноември 2020 ] [ 23804 ]

 

Конкурси

Back to top
Close Offcanvas Sidebar