Министерство за образование и наука на Република Северна Македонија

  / Конкурси / Стипендии за студирање и професионална надградба на високообразовните установи во Република Хрватска за академската 2019/2020

Стипендии за студирање и професионална надградба на високообразовните установи во Република Хрватска за академската 2019/2020

 

Министерството за образование и наука известува за можноста за добивање на стипендија за студирање и професионална надградба на високообразовните установи во Република Хрватска за академската 2019/2020 година.

Министерството за образование и наука известува за можноста за добивање на стипендија за студирање и професионална надградба на високообразовните установи во Република Хрватска за академската 2019/2020 година.

Подетални информации за критериумите и условите за остварување на правото на стипендија можат да се обезбедат на следните линкови:

https://mzo.hr/en/scholarships-republic-croatia-call-applications-20192020
http://www.mobilnost.hr/en/content/bilateral-programmes-of-mobility-in-higher-education/#eng-bil

 

Конкурси

Back to top
Close Offcanvas Sidebar