Уредби

 

Уредба со законска сила за издавање на ваучери на млади лица за обуки за дигитални вештини заради подобрување на нивната конкурентност на пазарот на трудот за време на вонредна состојба 17.6.2020
 
Уредба со законска сила за доделување на финансиски поддршка на ученици запишани во јавните средни училишта за купување на училишен прибор, а кои се од семејни домаќинства со низок доход, за време на вонредна состојба 17.6.2020
 
Уредба со законска сила за плаќање на дел од партиципацијата во трошоците за студирање за студенти, партиципација за сместување во студентски дом и партиципација на трошоците за приватно сместување 17.6.2020
 
Уредба со законска сила за примена на Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта за време на вонредна состојба 20.5.2020
 
Уредба со законска сила за примена на Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење за време на вонредна состојба 20.5.2020
 
Уредба со законска сила за примена на законот за студентскиот стандард за време на вонредна состојба 04.4.2020
 
Уредба со законска сила за примена на законот за учебници за основно и средно образование за време на вонредна состојба 04.4.2020
 
Уредба со законска сила за примена на законот за ученички стандард за време на вонредна состојба 04.4.2020
 
Уредба со законска сила за примена на законот за високо образование за време на вонредна состојба 04.4.2020
 
Уредба со законска сила за примена на законот за средното образование за време на вонредна состојба 04.4.2020
 
 
1 / 2 1 2