SDIS

 

Проект за развој на вештини и поддршка на иновации

(26.10.2020) Консултант за ревизија на концепцијата за државна матура и концептот за стручна матура- краен рок 09.11.2020

- оглас 015-20 (МК)

- Terms of Reference (EN)

 

(14.10.2020) Административен асистент- краен рок 26.10.2020
- оглас 011-20 (МК)

- Terms of Reference (EN)(14.10.2020) Aсистент координатор за бизнис и иновации- краен рок 26.10.2020
- оглас 012-20 (МК)

- Terms of Reference (EN)(14.10.2020) Координатор за средно стручно образование и обука- краен рок 26.10.2020
- оглас 013-20 (МК)

- Terms of Reference (EN)(14.10.2020) Специјалист за иновативно и дигитално учење- краен рок 26.10.2020
- оглас 014-20 (МК)

- Terms of Reference (EN)

 

(06.10.2020)Административен службеник за правни работи за Агенцијата за квалитет во високото образование-краен рок 20.10.2020
- оглас 002-20 (МК)

- Terms of Reference (EN)(06.10.2020) Финансиски службеник  во Агенцијата за квалитет во високото образование- краен рок 20.10.2020
- оглас 003-20 (МК)

- Terms of Reference (EN)

 

(05.10.2020) Покана за изразување интерес за услуги за комуникациска и промотивна кампања бр.011-20- краен рок 19.10.2020


- оглас 011-20 (МК)

- Terms of Reference (EN)

(25.09.2020) Покана за изразување интерес за позиција „Градежен инженер/Архитект“(бр.004-20)-краен рок 07.10.2020

- оглас 004-20 (МК)

- Terms of Reference- Civil Engineer/Architect(EN)

(25.09.2020) Покана за изразување интерес за позиција „Консултант за поттикнување на вклученоста на граѓаните“ (бр.005-20)-краен рок 07.10.2020

- оглас 005-20 (МК)

- Terms of Reference- Citizen Engagement Consultant(EN)

(25.09.2020) Покана за изразување интерес за позиција „Консултант за процесирање и анализа на податоци во одделение за стратешко планирање и анализа“ (бр.006-20)-краен рок 07.10.2020

- оглас 006-20 (МК)

- Terms of Reference- Consultant for processing and analyzing data(EN)

(25.09.2020) Покана за изразување интерес за позиција „Дизајнер за внатрешно уредување“ (бр.007-20)-краен рок 07.10.2020

- оглас 007-20 (МК)

- Terms of Reference- Interior Designer (EN)

(25.09.2020) Покана за изразување интерес за позиција „Консултант за информатички технологии во одделение за стратешко планирање и анализа“ (бр.008-20)-краен рок 07.10.2020

- оглас 008-20 (МК)

- Terms of Reference- IT Consultant (EN)

(25.09.2020) Покана за изразување интерес за позиција „Специјалист за социјални аспекти“ (бр.009-20)-краен рок 07.10.2020

- оглас 009-20 (МК)

- Terms of Reference- Social Specialist (EN)

Набавка на хардверска опрема/Procurement of Hardware Equipment- краен рок 05.10.2020//submission deadline 5 October 2020

-оглас за набавка на опрема 010-20( мк)

-известување за доделување договор

 
 
[ среда, 06 март 2019 ] [ 574 ]