Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Lajme dhe Ngjarje / Konkurset për ndarjen e bursave për nxënës për vitin shkollor 2022-2023

Konkurset për ndarjen e bursave për nxënës për vitin shkollor 2022-2023

 

Konkurs për ndarjen e 900 (nëntëqind) bursave për mbështetje sociale për nxënës nga shkollat e mesme publike dhe private në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin shkollor 2022/2023

 

Konkurs për ndarjen e 240 (dyqind e dyzet) bursave për nxënësit e arsimit të mesëm që realizojnë programe mësimore nga profesioni hotelieri – turizëm, profesioni elektro-teknikë, profesioni ndërtimtari-gjeodezi, profesioni bujqësi-veterinari, profesioni makineri dhe profesioni tekstili – lëkura në shkollat publike dhe private ​​në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin shkollor 2022/2023

 

Konkurs për ndarje të 120 (njëqind e njëzet) bursave për nxënësit me nevoja të posaçme në shkollat e mesme shtetërore dhe private në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin shkollor 2022/2023

 

Konkurs për ndarjen e 500 (pesëqind) bursave për nxënësit që realizojnë plane dhe programe mësimore për aftësim profesional dhe arsim profesional në kohëzgjatje trevjeçare në shkollat ​​publike dhe të mesme në Republikën E Maqedonisë së Veriut për vitin shkollor 2022/2023

 

Konkurs për ndarjen e 1500 (një mijë e pesëqind) bursave për nxënësit që do të regjistrohen në paralelet e arsimit profesional në të cilat arsimi praktik do të realizohet me numër të shtuar të orëve sipas programeve për arsimin profesional të shkollave të mesme publike dhe private në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin shkollor 2022 /2023

 

Konkurs për ndarjen e 50 (pesëdhjetë) bursave për studentë – fëmijë pa prindër nga shkollat e mesme publike dhe private të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin shkollor 2022/2023

 

Konkurs për ndarjen e 50 (pesëdhjetë) bursave për nxënës të talentuar të arsimit të mesëm në fushën e artit nga shkollat ​​e mesme publike dhe private në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin shkollor 2022/2023

 

Konkurs për ndarjen e 150 (njëqind e pesëdhjetë) bursave për nxënës-sportistë të talentuar nga shkollat ​​e mesme publike dhe private në Republikën e Maqedonisë së Veriut për shkollor 2022/2023

 

Konkurs për ndarjen e 100 (njëqind) bursave për nxënës të talentuar nga arsimi i mesëm në fushat e shkencave natyrore dhe teknike nga shkollat ​​e mesme publike dhe private në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin shkollor 2022/2023

 

 

 

 

Lajme dhe Ngjarje

Back to top
Close Offcanvas Sidebar