Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Lajme dhe Ngjarje / Konkurse për ndarjen e bursave për nxënës dhe studentë për vitin 2021/2022

Konkurse për ndarjen e bursave për nxënës dhe studentë për vitin 2021/2022

 

 

Konkurse për bursa për nxënës:

 

- bursa për mbështetje sociale të nxënësve

- bursa për nxënës me nevoja të veçanta

-bursa për nxënës- fëmijë  pa prindër

-bursa për nxënës të talentuar

- bursa për nxënës të talentuar - sportistë

- bursa për nxënës të talentuar - art

-bursa për nxënës të regjistruar në paralele duale

- bursa për nxënës të viti të parë të cilët realizojnë plane dhe programe mësimore në drejtimin elektro- teknikë, drejtimi ndërtimtari- gjeodezi, drejtimi hotelieri-turistikë, drejtimi bujqësi-veterineri, drejtimi makineri ose drejtimi tekstilë- lëkurë

-bursa për nxënës të regjistruar në arsim profesional  trevjeçar

-bursa për nxënës - drejtimi ndërtimtari- gjeodezi

-bursa për nxënës - drejtimi makineri

-bursa për nxënës - drejtimi tekstil

-bursa për nxënës - drejtimi hotelieri- turistikë

-bursa për nxënës - drejtimi bujqësi - veterinari

- bursa për nxënës - drejtimi elektroteknikë

- bursa për nxënës - Gjimnazi -Matematikë Informatikë

- bursa për nxënës - Akademia e Sportit

- bursa për nxënës - rom

 

Konkurse për bursa për studentë

 

- bursa për studentë të regjistruar në ciklin e parë të studimeve në institucionet vendore të arsimit të lartë

-bursa për shtetasit e huaj në interes të  RMV 

- Bursa për studentë  rom

 

Lajme dhe Ngjarje

Back to top
Close Offcanvas Sidebar