Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Lajme dhe Ngjarje / 4 dhjetori është afati i fundit për dorëzimin e marrëveshjes për bursë për nxënës

4 dhjetori është afati i fundit për dorëzimin e marrëveshjes për bursë për nxënës

 

 

Ministria e Arsimit dhe Shkencës rikujton të gjithë nxënësit e shkollave të mesme të cilët e kanë fituar të drejtën e shfrytëzimit të bursës për nxënës për vitin shkollor 2020/2021, se është e nevojshme që deri më 4.12.2020 të shtypin dhe plotësojnë TRE ekzemplar  të marrëveshjes për bursë përkatëse dhe së bashku me kopjen e  llogarisë rrjedhëse të fituesit të bursës  t′i dorëzojnë në Ministrinë  e Arsimit dhe Shkencës ( drejtëpërdrejtë në arkivin e MASH-it ose përmes Postës - dërgesë rekomanduese me letër kthyese   në adresën Bul. “ Kirili dhe Metodi” nr. 54.1000 Shkup).

Marrëveshjet janë shpallur së bashku me rezultatet e  konkurseve për ndarjen e bursave për nxënës - http://mon.gov.mk/content/?id=3527.  

Të gjithë kandidatët të cilët nuk do ta rrespektojnë këtë afat, do të konsiderohet se kanë refuzuar bursën .

[ Tuesday, November 24, 2020 ] [ 146 ]

 
Back to top
Close Offcanvas Sidebar