Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Lajme dhe Ngjarje / Fillim i suksesëshëm i gjysmëvjetorit të dytë të vitit shkollor 2022-2023, vazhdon mësimi me prezencë fizike, dërgimi i teksteve shkollore të reja dhe realizimi i një sërë investimesh kapitale

Fillim i suksesëshëm i gjysmëvjetorit të dytë të vitit shkollor 2022-2023, vazhdon mësimi me prezencë fizike, dërgimi i teksteve shkollore të reja dhe realizimi i një sërë investimesh kapitale

 

Fillim  i suksesëshëm i gjysmëvjetorit të dytë të vitit shkollor 2022-2023, vazhdon mësimi me prezencë fizike, dërgimi i teksteve shkollore  të reja dhe realizimi i një sërë investimesh kapitale

 

 

Sot filloi  gjysmëvjetori  i dytë i vitit shkollor 2022-2023. Me  fillim të zgjatur  prej disa ditësh, konform vlerësimit të  MASH-it dhe Qeverisë se në këtë mënyrë shkollat do të përgatiten më mirë për gjysëmvjetorin e dytë. Mësimi me prezencë fizike filloi  në të gjitha komunat dhe objektet shkollore  ku  u zhvillua edhe   në vitin 2022.

Të gjithë nxënësve Ju uroj vazhdim të suksesshëm të procesit edukativo- arsimor. Shumë njohuri të reja, aftësi dhe tejkalim sa më të lehtë të sfidave në rrugën drejt përmirësimit dhe realizimit të potencialit personal. Mësimdhënësve Ju dëshiroj mësimdhënie të suksesshme dhe mësimdhënie kreative si dhe angazhim me  përkushtim maksimal për ata  të cilët duhet të udhëheqin shoqërinë në të ardhmen.

Nga pozita e Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, mund të premtoj   angazhim të plotë për përmirësimin e të gjitha aspekteve të sistemit edukativo-arsimor.

Si prioritet kyç do të potencoj  proceset për vazhdimin e investimeve infrastrukturore të  tanishme dhe fillimin e  disa  investimeve  të reja  në komunat ku është  paraqitur  nevoja më e madhe për investime ndërsa në më shumë se 100 shkolla në të gjitha komunat do të përmirësohet infrastruktura e IT-së   dhe do të vendosen rampa hyrëse.

Do të vazhdojë dorëzimi i teksteve të reja shkollore tashmë të furnizuara për arsimin fillor dhe të mesëm. Për kuadrin e mësimdhënësve , procesi i zhvillimit profesional do të vazhdojë, përmes zbatimit të vazhdueshëm të trajnimeve të parashikuara në planin për vitin 2023, ndërsa për avancimin e njohurive dhe aftësive   tyre në fusha të ndryshme.

Kushtet për edukim po  përmirësohen edhe atë se interesim  më i madh i të rinjve mbetet synimi ynë kryesor.

Suksese në gjysëmvjetorin e dytë!

 

Lajme dhe Ngjarje

Back to top
Close Offcanvas Sidebar