Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Lajme dhe Ngjarje / MASH: Investojmë në përmbajtje cilësore mësimore, Shërbimi Pedagogjik ka miratuar deri më tani 73 tekste për arsimin e mesëm profesional

MASH: Investojmë në përmbajtje cilësore mësimore, Shërbimi Pedagogjik ka miratuar deri më tani 73 tekste për arsimin e mesëm profesional

 

MASH: Investojmë në përmbajtje cilësore mësimore, Shërbimi Pedagogjik ka miratuar deri më tani 73 tekste për arsimin e mesëm profesional

 

igurimi i teksteve cilësore është pjesë e reformës themelore të sistemit arsimor kombëtar, përmirësimit të përmbajtjeve mësimore dhe modernizimit të mësimdhënies.  Materialet nga të cilat nxënësit mësojnë lidhen drejtpërdrejt me arsimimin, arritjen e rezultateve të planifikuara të mësimit dhe përvetësimin e kompetencave të nevojshme.

 Ministria e Arsimit dhe Shkencës bën të ditur se Shërbimi Pedagogjik ka miratuar deri më tani 73 tekste për arsimin e mesëm profesional katërvjeçar, për lëndët e përgjithshme-arsimore dhe për gjimnazin matematiko-informatik.

 Në konkursin e shpallur për tekste shkollore për vitin e parë për 72 lëndë, janë dorëzuar dorëshkrime për tekste për 33 lëndë dhe pas thirrjes janë formuar ekipet e autorëve për 32 lëndë.  Autorët nuk treguan interes për 7 lëndë.  Shërbimi Pedagogjik deri më tani ka marrë vendim për miratimin e teksteve shkollore për 39 lëndë.

 Sa i përket teksteve shkollore për vitin e dytë, nga dorëshkrimet e kërkuara për 207 lëndë, nuk ka pasur interes nga autorët për 50 lëndë.  Për vitin e dytë të arsimit të mesëm profesional katërvjeçar dhe lëndët e arsimit të përgjithshëm deri më tani janë miratuar 27 tekste.

 Për të tretin vit, pas konkursit të botuar për tekste shkollore për 366 lëndë, janë dorëzuar dorëshkrime për 134 lëndë dhe pas thirrjes janë formuar ekipet e autorëve për 51 lëndë.  Për 181 lëndë, autorët nuk kanë shfaqur interes për përgatitjen e një teksti shkollor.  Shërbimi Pedagogjik ka miratuar deri më tani 7 tekste shkollore.

 Pas konkursit për botimin e teksteve shkollore për vitin e katërt, i shpallur për 319 lëndë, janë dorëzuar 100 dorëshkrime, për 219 lëndë nuk janë dorëzuar asnjë dorëshkrim, pas së cilës është shpallur thirrja për ekipet e autorëve.  Janë formuar 50 ekipe autorësh.

 Ministria e Arsimit dhe Shkencës inkurajon autorët që të marrin pjesë në konkurset për hartimin e teksteve shkollore.  Investimi në njohuritë e të rinjve sot krijon të ardhmen e vendit.

 

Lajme dhe Ngjarje

Back to top
Close Offcanvas Sidebar