Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Lajme dhe Ngjarje / Afati për vazhdimin e të drejtës së bursës për nxënës është deri më datë 30 shtator

Afati për vazhdimin e të drejtës së bursës për nxënës është deri më datë 30 shtator

 

Afati për vazhdimin e të drejtës së bursës për nxënës është deri më datë 30 shtator

 

Njoftohen të gjithë shfrytëzuesite të drejtës për bursës për nxënës të realizuar në njërin nga vitet e kaluara shkollore, ndërsa të cilët i plotësojnë kushtet kontraktuese për vazhdimin e  të njejtës, se afati për dorëzimin e dokumenteve në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës fillon më datë 01.09.2021 dhe zgjatë deri më 30.09.2021.

Shfrytëzuesi i bursës duhet të dorëzojë  Vërtetim për nxënës të rregullt për vitin shkolllor 2021/2022 dhe kopje nga dëftesa e fundit.

Dokumentet dorëzohen në mënyrë elektronike duke bashkangjitur dokumentacionin përkatës  http://e-uslugi.mon.gov.mk, dhe nëse nxënësi nuk është në gjendje të paraqesë në mënyrë elektronike, dokumentet dorëzohen në Shërbimin Administrativ  të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencë ose me postë (dërges  rekomanduese  me letër kthyese) në adresën: Bul. „Shën Kirili dhe Metodi” nr. 54, 1000 Shkup ose drejtpërdrejt në Ministri.

Kontakt telefoni për informata  më të hollësishme   Ministri Nr. i tel.  072-219-986, Filiz Nezir.

[ Friday, July 16, 2021 ] [ 1 ]

 

Lajme dhe Ngjarje

Back to top
Close Offcanvas Sidebar