Tekste shkollore

 

Tekste shkollore

 

Çmimet për tekstet shkollore të dëmtuara

Të nderuar,

Në shtojcë janë tabelat me çmimet për tekstet shkollore të dëmtuara
Gjithashtu, në shtojcë mund ti gjeni edhe faturat për pagesë.

 

Kontakte dhe pyetje për tekstet shkollore pa pagesë

Përgjegjës për libra:

Natasha S. Toskoska

Tel: 02/3-140-188

natasa.stojanovic-toskoska@mon.gov.mk

 

Zëvendësim:

Ali Muslia

Tel: 02/3-140-175

ali.muslija@mon.gov.mk

[ 1219 ]