Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Lajme dhe Ngjarje / Bursë për shkollën verore në gjuhën dhe kulturën sllovake

Bursë për shkollën verore në gjuhën dhe kulturën sllovake

 

 

 

Ambasada e Republikës së Sllovakisë në Shkup njofton për shpalljen e  thirrjes së re për ndarjen e një burses të  kandidatit nga R. Maqedonisë së Veriut  për pjesëmarrje në Shkollën e 60-të Verore të Gjuhës dhe Kulturës Sllovake (Studia Academica Slovaca), e cila do të mbahet në periudhën prej  datës 28 korrikut deri më 17 gusht 2024, me praninë fizike të Fakultetit Filozofik në Universitetin „Komenski“   në Bratislavë. (Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava) dhe nga data 29 korrik deri më 9 gusht 2024 me prani virtuale.

 

Më shumë informacione mund të gjeni në faqet e internetit:

 

 

https://fphil.uniba.sk/sas  

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/sas/Publikacie/Brozurka_SAS.pdf  

https://fphil.uniba.sk/en/departments-and-research-centres/studia-academica-slovaca/  https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/sas/letna-skola-sas-2024/  

Kandidatët duhet të dërgojnë aplikimin e tyre së bashku me letrën e motivimit në mënyrë elektronike në adresën elektronike të Ambasadës së Republikës së Sllovakisë: emb.skopje@mzv.sk  më së voni deri më datë  7.5.2024. 

 

Lajme dhe Ngjarje

Back to top
Close Offcanvas Sidebar