Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Lajme dhe Ngjarje / Shaqiri: Kemi bërë hap të rëndësishëm në arsimimin e gjuhëve të komuniteteve me pakicë, çdo nxënës ka të drejtë të arrijë potencialin e tij të plotë

Shaqiri: Kemi bërë hap të rëndësishëm në arsimimin e gjuhëve të komuniteteve me pakicë, çdo nxënës ka të drejtë të arrijë potencialin e tij të plotë

 

Shaqiri: Kemi bërë hap të rëndësishëm në arsimimin e gjuhëve të komuniteteve me pakicë, çdo nxënës ka të drejtë të arrijë potencialin e tij të plotë

 

 

Në periudhën e kaluar, si vend, kemi bërë përparim të dukshëm në pjesën e përdorimit të gjuhëve të komuniteteve me pakicë në arsim. Kështu konstatoi në “Analizën e gjendjes në arsimin e komuniteteve me pakicë” ministri i Arsimit dhe Shkencës Jeton Shaqiri në fjalimin e tij gjatë prezantimit publik të gjetjeve nga hulumtimet të cilat i kryen Drejtoria për Zhvillim dhe Avancim të Arsimit të Gjuhëve të Pjesëtarëve të Komuniteteve me mbështetje financiare të Misionit OSBE-së në Shkup.

 

Nëse e hapni Planin mësimor për këtë vit shkollor në arsimin fillor, do të shihni se ai zbatohet edhe në paralelet me mësim në gjuhën turke dhe serbe, ndërsa për paralelet e gjuhës boshnjake po zbatohet me sukses nga klasa e parë e vitit shkollor 2018/2019. Gjithashtu, nxënësit që i përkasin komunitetit vlleh, rom, boshnjak, serb dhe turk, në pëlqim  me prindërit e tyre, mund të mësojnë  gjuhën amtare dhe kulturën  si lëndë zgjedhore. Ky është theasi ynë, ky eshte hapi“, theksoi ministri Shaqiri.

 

Një nga prioritetet strategjike të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës është krijimi i arsimit i cili është në interesin më të mirë të çdo fëmije dhe që i mundëson çdo nxënësi të arrijë potencialin e tij të plotë. Duke theksuar këtë, Shaqiri tha se mundësia për të mësuar në gjuhën amtare në moshë të hershme, të fëmijëve që janë pjesëtarë të komuniteteve më të vogla etnike, ju jepet mundësi që të kenë rezultate më të mira mësimore, dhe kjo nënkupton zvogëlimin e dallimeve në arsim.

 

Ministri theksoi se kemi ende shumë për të punuar për realizim të suksesshëm dhe avancim të arsimimit, që do të thotë me përfshirjen e gjërë të arsimimit të gjuhës amëtare, ndërtojmë  shoqëri në të cilën çdo individ ka mundësi të barabarta për të përparuar, pavarësisht prejardhjes së tij gjuhësore apo kulturore, dhe kjo është e ndërthurur në vizionit për arsim cilësor.

 

Lajme dhe Ngjarje

Back to top
Close Offcanvas Sidebar