Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Lajme dhe Ngjarje / Rezultatet e konkursit për akomodim në konviktet studentore për brucoshë

Rezultatet e konkursit për akomodim në konviktet studentore për brucoshë

 

Kundërshtim për rezultatet e publikuara,çdo student mund të parashtrojë drejtëpërdrejtë në konviktin ku ka aplikuar për akomodim, në afat prej 5 ditëve nga shpallja e rezultateve.

____________________________

Lajmërim!

Ftohen studentët që janë pranuar në  KSHS Tetovë -Tetovë që nga dita e hënë  02.10.2023 të nënshkruajnë marrëveshjen në ambientet e Ministrisë së Arsimit dhe shkencës  në katin e 11-të në zyrën 1102 (nga ora 10.00 deri në ora 15.00)

 

 ДСД Гоце Делчев - Скопје / KSHS „GOCE DELLÇEV“ -SHKUP
 Листа на чекање Скопје/Lista e pritjes Shkup
 ДСД „Пелагонија“ - Скопје / KSHS „PELLAGONIJA“ -SHKUP
 ДСД „СТИВ НАУМОВ“ СКОПЈЕ (3-ТА ЗГРАДА) / КSHS „STIV NAUMOV“ - SHKUP (NDËRTESA E 3-TË)
 ДСД „СТИВ НАУМОВ“ - СКОПЈЕ (НОВИ БАРАКИ) / KSHS “STIV NAUMOV“ - SHKUP (BARAKAT E REJA)
  ДСД „Томе Стефановски Сениќ“ - Скопје / КSHS „Tome Stefanovski Seniç“ - Shkup
 Одбиени бруцоши Скопје/Të refuzuar brucosh Shkup
 Бруцоши Тетово/Brucosh Tetovë
 Студенти од повисоки години Тетово/Student nga vitet më të larta Tetovë
 Примени Кочо Рацин – Битола/Të pranuar Koço Racin - Manastir
 Одбиени Кочо Рацин - Битола/Të refuzuar Koço Racin - Manastir
 ДСД „Никола Карев“ Охрид / KSHS „NIKOLLA KAREV“ - Ohër
 ДСД „Орде Чопела“ Прилеп/ KSHS „ORDE ÇOPELLA“ - PRILEP
 ДСД „Браќа Миладиновци“ - Штип (примени)/KSHS Braqa Miladinovci - Shtip (te pranuar)
 ДСД „Браќа Миладиновци“ - Штип (одбиени)/KSHS Braqa Miladinovci - Shtip (te refuzuar)
 Хилјадников - Штип (примени)/Hiljadnikov - Shtip (te refuzuar)
 Логос Штип (примени) / Logos Shtip (te pranuar)
 

Lajme dhe Ngjarje

Kumtesë
4/15/2024
Back to top
Close Offcanvas Sidebar