Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Konkursi / Rezultatet e konkursit për akomodim në konviktet studentore për studentët e viteve të dyta dhe të larta të studimeve për vitin akademik 2023-2024

Rezultatet e konkursit për akomodim në konviktet studentore për studentët e viteve të dyta dhe të larta të studimeve për vitin akademik 2023-2024

 

Kundërshtim për rezultatet e publikuara,çdo student mund të parashtrojë drejtëpërdrejtë në konviktin ku ka aplikuar për akomodim, në afat prej 5 ditëve nga shpallja e rezultateve.

 ДСД „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - СКОПЈЕ / KSHS „GOCE DELLÇEV“ -SHKUP
 ДСД „Пелагонија“ - Скопје / KSHS „PELLAGONIJA“ -SHKUP
 ДСД „СТИВ НАУМОВ“ - СКОПЈЕ (НОВИ БАРАКИ) / KSHS “STIV NAUMOV“ - SHKUP (BARAKAT E REJA)
 ДСД „СТИВ НАУМОВ“ СКОПЈЕ (3-ТА ЗГРАДА) / КSHS „STIV NAUMOV“ - SHKUP (NDËRTESA E 3-TË)
 ДСД „Томе Стефановски Сениќ“ - Скопје / КSHS „Tome Stefanovski Seniç“ - Shkup
 ДСД „Браќа Миладиновци” Штип / KSHK „BRAQA MILLADINOVCI“ -SHTIP
 ПСД „Хилјадников” Штип / KPS „HILJADNIKOV“ - SHTIP
 ПСД “Логос” Штип / KPS „LLOGOS“ - SHTIP
 ДСД „Никола Карев“ Охрид / KSHS „NIKOLLA KAREV“ - Ohër
 ДСД „Орде Чопела“ Прилеп/ KSHS „ORDE ÇOPELLA“ - PRILEP
 ДСД „Кочо Рацин“ Битола/ KSHS „Koço Racin“ Manastir
 

Konkursi

Kumtesë
4/15/2024
Back to top
Close Offcanvas Sidebar