Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Lajme dhe Ngjarje / Është duke u përgatitur Ligji i ri për tekstet shkollore, MASH i bënë thirrje opinionit që të kontribuojë në krijimin e një zgjidhje cilësore

Është duke u përgatitur Ligji i ri për tekstet shkollore, MASH i bënë thirrje opinionit që të kontribuojë në krijimin e një zgjidhje cilësore

 

Është duke u përgatitur  Ligji i ri për tekstet shkollore, MASH i bënë  thirrje  opinionit  që të  kontribuojë  në krijimin e një zgjidhje  cilësore

 

Me qëllim të ngritjes së cilësisë së përmbajtjes së teksteve shkollore si dhe përmirësimit të procesit të blerjes dhe miratimit të teksteve në arsimin fillor dhe të mesëm, Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Shërbimi Pedagogjik inicojnë   proces për përpilimin  e ligjit të  ri për tekstet shkollore për arsimin fillor dhe të mesëm.

 

Duke respektuar parimet e transparencës dhe krijimit inkluziv  të politikave dhe zgjidhjeve ligjore, MASH dhe Shërbimi Pedagogjik ftojnë të gjithë të interesuarit të shqyrtojnë zgjidhjen ligjore ekzistuese të publikuar në linkun në vazhdim, i cili  është bazë për hartimin e një ligji të ri dhe të japin sugjerime dhe propozime në adresën elektronike kabinet@mon.gov.mk, më së voni deri më datë  28.02.2023.

 

Çdo propozim konstruktiv do të jetë lëndë  diskutimi  nga një grup i veçantë pune i formuar për këtë qëllim, pas së cilës, pasi të jetë krijuar draft versioni i zgjidhjes së re ligjore, do t`i përcillet Qeverisë dhe më pas Kuvendit për debat përfundimtar dhe miratim  përfundimtar.

 

Nevoja për një zgjidhje të re ligjore në interes të sistemit arsimor dhe cilësisë së procesit edukativo -arsimor në vend është e dukshme. Është e nevojshme të vendosen gjithnjë e më shumë filtra shtesë për kontroll gjatë përpilimit dhe miratimit të përmbajtjes së teksteve shkollore, por edhe të gjendet mënyra për të inkurajuar sa më shumë konkurrencën për të marrë pjesë në thirrjet publike për përgatitja e teksteve shkollore.

 

[ Friday, January 20, 2023 ] [ 1 ]

 

Lajme dhe Ngjarje

Back to top
Close Offcanvas Sidebar