Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Lajme dhe Ngjarje / Shpallet thirrje për mësimdhënës të shkollave fillore për avancim në karrierë në titullin mentor

Shpallet thirrje për mësimdhënës të shkollave fillore për avancim në karrierë në titullin mentor

 

Shpallet thirrje për mësimdhënës të shkollave fillore për avancim në karrierë në titullin mentor

 

 

Në fillim të vitit të ri kalendarik, Ministria e Arsimit dhe Shkencës me  mundësi të re për avancimin në karrierë të mësimdhënësve të shkollave fillore. Ju informojmë se ueb portalin https://karierenrazvoj.mon.gov.mk/ është publikuar thirrje e përsëritur për aplikim për mësimdhënësit e shkollave fillore për avancim në titullin “mentor”.

 

Në thirrjen mund të paraqitet mësimdhënësi i shkollës fillore i cili i plotëson kushtet në përputhje me Ligjin për mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesional në shkollat ​​fillore dhe të mesme, gjegjësisht të ketë së paku 7 vjet përvojë pune si mësimdhënës, të jetë i punësuar me kohë të pacaktuar dhe t‘i plotëson standardet profesionale për mësimdhënës – mentor.


Në vetë thirrjen
gjendet lista e komunave dhe shkollave të cilave i referohet e njëjta.


Paraqitja zbatohet ekskluzivisht në mënyrë elektronike përmes portalit https://karierenrazvoj.mon.gov.mk/ , ku në shtojcë të aplikimit bashkëngjitet dokumentacioni përkatës si dëshmi për përmbushjen e kushteve të shënuara. Afati i fundit për aplikim është 20 shkurt 2023.


Ministria e Arsimit dhe Shkencës u bën thirrje të gjithë mësimdhënësve nga shkollat ​​fillore publike të shënuara në thirrjen, nëse i plotësojnë kushtet, të paraqesin aplikimin e tyre brenda afatit të përcaktuar, për të ushtruar të drejtën e përcaktuar me ligj për  avancim në titullin “ mentor”, ndërsa me këtë edhe të sigurojnë të ardhura personale më të larta.

 

Lajme dhe Ngjarje

Kumtesë
4/15/2024
Back to top
Close Offcanvas Sidebar