Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Lajme dhe Ngjarje / Rezultatet nga Konkursi për ndarjen e bursave për nxënësit e shkollave të mesme -rom në 4 kategori për vitin shkollor 2022/2023

Rezultatet nga Konkursi për ndarjen e bursave për nxënësit e shkollave të mesme -rom në 4 kategori për vitin shkollor 2022/2023

 

Të gjithë përfituesit e bursës është e nevojshme të shkarkojnë dhe plotësojnë në dy ekzemplarë Marrëveshjen për kategorinë përkatëse  dhe t`i dorëzojnë në adresën e MASH-it, Rr. " Shën Kirili dhe Metodi" nr.54, 1000, Shkup, më së voni deri më 16.12.2022

 

Lajme dhe Ngjarje

Back to top
Close Offcanvas Sidebar