Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Konkursi / Bursa për Shkolla Verore për menaxhim në Firencë

Bursa për Shkolla Verore për menaxhim në Firencë

 

Rrjeti Europian dhe Transnacional për menaxhim (ETGN) në bashkëpunim me Institutin  e Universitetit Europian (EUI) në Firencë, Itali, ndan 5 bursa për shkollat verore për menaxhim agil për  kandidatët e Ballkanit Perëndimore dhe vendeve të fqinjëve Europian.

 

Në periudhën nga 4 deri 7 qershor 2022, nga EUI shkolla Transnacional për menaxhim në Firencë do të organizojë edicionin e parë të shkollës verore për menaxhim agil.

Të drejtë pjesmarrjeje kanë:

Politikëbërësit në të gjitha nivelet e menaxhimit 

Nëpunësit  shtetëror   në fazën e lartë ose të mesme të karrierës 

Personeli në korporatat që ofrojnë shërbime publik

Avokatë  dhe konsulentë ekonomikë në fazën e hershme dhe të mesme të karrierës

Personeli në sipërmarrje  teknologjike  të cilët zhvillojnë  mjete për  menaxhimit

Kërkues të fokusuar në teknologji dhe menaxhim

 

Afati i fundit i aplikimit  për bursë është 5 qershor 2022.Informatat më të hollësishme  dhe mënyra e aplikimit gjenden në linkun në vijim

https://www.eui.eu/Documents/School-of-Transnational-Governance/Web-2022/ETGN-Summer-School-Scholarships.pdf

Rrjeti Europian dhe Transnacional për menaxhim (ETGN) sjell së bashku 7 Institute Evropianë të cilat ofrojnë arsim ekzekutivë më të mire të tregut dhe politikës profesionale.

Për çdo informatë të detajuar rrethë programit si dhe aplikim mund të gjejnë në linkun në vijim: https://www.eui.eu/apply?id=etgn-summer-school-on-agile-governance#fees

 

Konkursi

Back to top
Close Offcanvas Sidebar