Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Lajme dhe Ngjarje / Tërpevska: gjysmëmaturantët të mendojnë mirë se ku do të vazhdojnë të mësojnë, rekomandimi ynë është që të fokusohen në arsimin e mesëm profesional

Tërpevska: gjysmëmaturantët të mendojnë mirë se ku do të vazhdojnë të mësojnë, rekomandimi ynë është që të fokusohen në arsimin e mesëm profesional

 

Tërpevska: gjysmëmaturantët të mendojnë mirë se ku do të vazhdojnë të mësojnë, rekomandimi ynë është që të fokusohen në arsimin e mesëm profesional

 

Para fillimit të regjistrimeve në arsimin e mesme, që fillojnë nga mesi i muajit të ardhshëm, ju bëj thirrje gjysmëmaturantëve që të mendojnë mirë se në cilën shkollë do të regjistrohen. I këshilloj që gjithmonë të udhëhiqen nga dëshirat, interesat dhe afinitetet personale, por parasëgjithash të marrin parasysh  informatat se çfarë arsimimi kërkohet në tregun e punës dhe çfarë vendesh të lira ofrohen. Do të shohin se këto janë kryesisht vende të punës për të cilat janë të nevojshme kualifikime profesionale dhe kështu do të jetë edhe në të ardhmen. Shoqëria dhe bota globale gjithnjë e më shumë kanë nevojë për kuadër  profesional.

Kështu deklaroi sekretarja shtetërore në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, Aneta Tërpevska, pas vizitës në shkollat e mesme profesionale në Gjevgjeli, Vallandovë dhe Bogdanci, ndërsa  në kuadër të fushatës “Mëso me mençuri, puno me profesionalizëmpërmes së cilës fushatë momentalisht po prezantohen të rejat për vitin shkollor 2022-2023 ofrojnë shkollat e mesme profesionale, të krijuara përmes dialogut mes MASH-it, komunave, shkollave dhe komunitetit të biznesit, me mbështetjen e madhe të Ambasadës së Zvicrrës dhe projektit “Arsim  për Punësimin.

“Ideja e këtij procesi është të avancojmë cilësinë e arsimit të mesëm profesional përmes futjes së paraleleve duale të cilat i japin fokus shumë më të madh trajnimit praktik në llogari të teorisë së të mësuarit dhe të ngrisim ndërgjegjësimin se ky lloj i arsimit ofron realisht një perspektivë më të madhe për të rinjtë. Arsimi profesional ofron punësim më të lehtë, gjegjësisht kyçje më të shpejtë dhe më të suksesshme në tregun e punës, por edhe bazë të mirë për vazhdimin e mëtutjeshëm të arsimit akademik”, theksoi Tërpevska.

Ajo gjithashtu informoi se deri në fund të këtij muaji do të vizitohen të gjitha rajonet, përkatësisht do të ketë gjithsej 16 ngjarje- ditë të hapura të shkollave të mesme profesionale për gjysmëmaturantët me qëllim që të njihen me programet mësimore dhe me atë se  çfarë do të mësojnë nëse regjistrohen në shkollë profesionale, të shohin kompanitë ku do të trajnohen praktikisht dhe  t`i dëgjojnë mundësitë për marrjen e bursave.

 

Tërpevska përkujtoi se vetëm për një vit e gjysmë që nga fillimi i fushatës "Mëso me mençuri, puno me profesionalizëm" nga 11 paralele duale, këtë vit janë 97 që funksionojnë në bashkëpunim me 200 kompani, ndërsa nga viti i ardhshëm shkollor 2022/2023 do të hapen 223 paralele duale në bashkëpunim me 450 kompani që praktikisht do të trajnojnë nxënësit drejtpërdrejt në proceset prodhuese dhe organizative.

 

Lajme dhe Ngjarje

KUMTESE
8/9/2022
Back to top
Close Offcanvas Sidebar