Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Konkursi / Thirrje për ide dhe shpërblime në kuadër të Konkursit

Thirrje për ide dhe shpërblime në kuadër të Konkursit

 

Edicioni i dytë i Konkursit dhe Thirrjes pë ide dhe shpërblime "IMAGJINO" është dizajnuar që t`i inkurajojë të rinjtë nga rajonet e  Nismës së Evropës Qendrore dhe Nismës Adriatiko-Jonianetë përfshihet në përmbushjen e Agjendës së Kombeve të Bashkuara për Zhvillim të Qëndrueshëm 2030.

Gjithashtu këtë vit, është shpallur edhe Thirrja për përpilimin e dizajnimit të logos për garën "IMAGJINO" . Të dy garat janë të hapura për shkollat e mesme shtetërore dhe private nga vendet –anëtare tëNismës së Evropës Qendrore dhe  Nismës Adriatiko-Joniane, ndërsa shpërblimet janë - vizitë studimore të selisë së KB në Njujork për idenë më të mirë dhe 1.000 Euro për dizajnimin më të mirë të logos.

Afatet:

Konkurs për thirrje për idetë: 28 shkurt 2022;

Thirrje për përpilimin e logos. 15 dhjetor 2021;

 

Udhëzimet dhe procedurat e aplikimit së bashku me videon e informacionit janë në dispozicion në lidhjen e mëposhtmehttps://www.cei.int/news/9123/i-m-a-g-i-n-e-call-for-ideas-competition-and-call-for-proposals-for-elaboration-of-logo-design-now

 

Konkursi

Back to top
Close Offcanvas Sidebar