Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Lajme dhe Ngjarje / Carovska: Së bashku me Ambasadën Zvicerane dhe projektin E4E ne planifikojmë investime dhe zhvillime në arsimin profesional për 5 vitet e ardhshme

Carovska: Së bashku me Ambasadën Zvicerane dhe projektin E4E ne planifikojmë investime dhe zhvillime në arsimin profesional për 5 vitet e ardhshme

 

Carovska: Së bashku me Ambasadën Zvicerane dhe projektin E4E ne planifikojmë investime dhe zhvillime në arsimin profesional për 5 vitet e ardhshme

 

Ministria e Arsimit dhe Shkencës së bashku me Ambasadën Zvicerane dhe projektin Zviceran "Arsimi për  Punësim në Maqedoninë e Veriut " (E4E @ mk) në punëtori i planifikon aktivitetet për 5 vitet e ardhshme për investime dhe zhvillim të arsimit të mesëm profesional në vend.

Ministrja e Arsimit dhe Shkencës Milla Carovska në hapjen e punëtorisë tha se koncepti i arsimit të dyfishtë është tërheqës për të rinjtë sepse ofron arsim cilësor, kurse njohuritë teorike nga shkolla janë azhurnuar me njohuri dhe aftësi që nxënësit  i fitojnë në punë specifike përmes punës praktike dhe për atë qëllim, një nga përparësitë kryesore të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës është avancimin e arsimit të mesëm profesional.

Në këtë mënyrë ne e sigurojmë kuadrin e kërkuar nga kompanitë, por gjithashtu e rrisim mundësinë e punësimit të të rinjve.Ne kemi bërë përparim të madh në avancimin  e arsimit të mesëm profesional me dy fazat e "Mëso me mençuri , puno me  profesionalizëm ", përmes së cilës u krijua konkursi për regjistrimin e nxënësve në shkollat ​​e mesme.  Ne kemi arritur qëllimin e përfshirjes së plotë të kompanive në procesin e arsimit profesional të nxënësve të shkollave të mesme, sepse vetëm atëherë ata,jo vetëm që do të mësojnë punën, por edhe do të ndiejnë ritmin e saj në mjedisin  real, në vetë kompanitë. Në fazën e parë, përmes dialogut intensiv me qeveritë lokale, shkollat dhe bashkësia e biznesit i vërtetojmë nevojat për hapjen e profileve të caktuara dhe paralele në secilën prej komunave dhe interesimin e kompanive për të hapur dyert për praktikantët.Në fazën e dytë, në shkollat ​​e mesme profesionale në të gjithë vendin ne bëmë promovim të përfitimeve dhe mundësitë  të cilët i ofron arsimi i mesëm profesional për të rinjtë, "për punësim të shpejtë ose për vazhdim në arsimin e lartë," tha Carovska.

Ministërja  theksoi se si rezultat i këtij dialogu në nivelin shtetëror, u formuan 97 klasa në 46 shkolla të mesme, të cilat së bashku me mbi 200 kompani do të zbatojnë konceptin e arsimit dual  në vjeshtë  kurse  kompanitë u potencuan  në konkursin  për regjistrim në shkollat ​​e mesme.

“Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka zbatuar një politikë krejtësisht të re të bursave për vitin e ri shkollor. Janë paraparë 2,000 bursa me vlerë 3,500 denarë në muaj për 9 muaj në vitit për të gjithë ata që do të regjistrohen në paralel  duale . "Ky është  motiv i shkëlqyeshëm për nxënësit e shkollës së mesme të cilët  mësojnë dhe njëkohësisht të kenë të ardhura," tha Carovska.

MASH vazhdon krijimin  dhe realizimin e  proceseve  të ciët e avancojnë  arsimin e mesëm profesional dhe e afrojnë deri te sektori real. Prioriteti ynë si Ministri e Arsimit dhe Shkencës është të sigurojmë njohuri cilësore, por edhe të përdorshme, të cilat do të ndihmojnë të rinjtë të gjejnë vendin e tyre në shoqëri më shpejt dhe më lehtë.

[ Tuesday, July 13, 2021 ] [ 1 ]

 

Lajme dhe Ngjarje

Kumtesë
4/15/2024
Back to top
Close Offcanvas Sidebar