Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Lajme dhe Ngjarje / MASH: Racione të subvencionuara mund të shfrytëzojnë studentët e rregullt në universitetet shtetërore dhe private

MASH: Racione të subvencionuara mund të shfrytëzojnë studentët e rregullt në universitetet shtetërore dhe private

 

MASH: Racione të subvencionuara mund të shfrytëzojnë studentët e rregullt në universitetet shtetërore dhe private

 

 

Ministria e Arsimit dhe Shkencës informon se të drejtën e shfrytëzimit të mbështetjes financiare për racion të subvencionuar të studentëve në vlerë mujore prej 2,400 denarë do të kenë të gjithë studentët e rregullt në studime deridiplomike në institucionet e larta arsimore shtetërore dhe private.

Kjo mbështetje financiare do të startoj nga muaji tetor i këtij viti, ndërsa studentët, për të marrë mjete, përveç që të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut, duhet të plotësojnë edhe kushtet në vazhdim:


-të mos jenë në marrëdhënie të rregullt të punës;

 
-
të mos jenë të regjistruar si bujq individual;


-
të mos kenë të ardhura mujore me asnjë bazë më të madhe se neto paga minimale në vitin vijues.


Të drejtën e subvencionimit të racionit për student do të realizohet përmes aplikimit, për të cilën MASH-i në kohë do të njoftojë opinionin.

 

 

Lajme dhe Ngjarje

Kumtesë
4/15/2024
Back to top
Close Offcanvas Sidebar