Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Lajme dhe Ngjarje / Carovska: protesta është kushtetuese e drejtë e garantuar, por ndryshimet duhet urgjentisht të fillojnë

Carovska: protesta është kushtetuese e drejtë e garantuar, por ndryshimet duhet urgjentisht të fillojnë

 

Carovska: protesta është kushtetuese e drejtë e garantuar, por ndryshimet duhet urgjentisht të fillojnë

 

 

 

Protestat e paralajmëruara dhe iniciativa për referendum mbi reformat arsimore janë e drejtë e garantuar me kushtetutë. Por, reforma do të vazhdojë me qëllim në fokusin e arsimit të vendoset nxënësi dhe nevojat e tij, sepse ajo jo vetëm që nuk përshpejtuar, por ndoshta është vonuar, ndërsa rezultatet nga konceptit i ri arsimor duhet t`i presim nga pesë ose gjashtë vjet.

Kjo është përgjigja e Ministres së Arsimit dhe Shkencës Milla Carovska në pyetjen e gazetarit gjatë vizitës në SHF "11 Tetori" në Qendër, në lidhje me njoftimet e grupit "Tekstet shkollore dhe mësim  duhet të ketë" për protesta në ditët në vijim , për shkak të ndryshimeve që duhet të ndodhin në arsimin fillor në fillim të vitit shkollor vijues.

“Ne si Ministri e Arsimit dhe Shkencës patëm takim me grupin dhe iu përgjigjëm kërkesave të tyre, të cilat kryesisht referohen në atë të shuhet barazia gjinore nga sistemi arsimor. Për atë ka ligje që kanë kaluar në Parlamentin dhe janë votuar nga të gjitha partitë politike, që do të thotë se ka konsensus për respektimin e barazisë gjinore, e cila është e drejtë e garantuar me kushtetutë dhe duhet të jetë pjesë e sistemit arsimor. Shteti ka ratifikuar shumë konventa dhe ka detyrimin t`i respektojë dhe raportojë mbi to. "Unë konsideroj se përgjigjet që i morën në nismë do të shqyrtohen dhe do të diskutohet në ato," tha Carovska.

Ministrja tha se ndryshimet në përgjithësi nuk janë përshpejtuar, por përkundrazi jemi vonuar me implementimin dhe nuk guxojmë më tepër ta vonojmë.

"Nëse e kemi bërë atë para 10 viteve sot nuk do të ishim në nivel të ulët në testimet ndërkombëtare që tregojnë, jo se fëmijët tanë nuk mund të mësojnë, por që sistemi që ne u mësojmë atyre nuk është i përshtatshëm, sepse testimet ndërkombëtare kërkojnë lidhje të njohurive nga disiplinat shkencore dhe arritja në përfundim të caktuar. Nxënësit tanë, fatkeqësisht, por me të vërtetë, nuk janë të përgatitur për këtë lloj ballafaqimi me sfidat e epokës së re. "Koncepti do të fillojë të zbatohet dhe presim që ai të japë rezultate pas pesë ose gjashtë viteve," tha Carovska.

 

Plani për ndryshimet në lidhje me mësimdhënien në shkollat ​​fillore, përkatësisht përpilimin e Konceptit të ri për arsimin fillor, përpilimin e programeve mësimore të reja dhe Ligj të ri për tekstet shkollore dhe materiale të tjera mësimore dhe didaktike është parashikuar me programin për punë të Qeverisë të Republikës së Maqedonisë së Veriut edhe në mandatin e mëparshëm, si dhe me Strategjinë e Arsimit 2018-2025, ndërsa bazohet në rezultatet e analizave specifike të cilësisë së sistemit arsimor kombëtar i përpiluar nga institucionet e besueshme ndërkombëtare si OECD dhe UNICEF. Motivi i ndryshimeve janë arritjet e dobëta afatgjata të nxënësve tanë në testimet ndërkombëtare si PISA dhe TIMSS, por edhe kërkesat e mësimdhënësve, të shumë gjeneratave të nxënësve dhe prindërve / kujdestarëve të tyre që treguan në dobësitë e sistemit arsimor kombëtar , duke përfshirë edhe mospërputhjet, palogjikshmëritë dhe përmbajtjen diskriminuese në tekstet shkollore, ndërsa në tërë atë në të kaluarën përgjigjej me reformat e pjesshme që nuk e kanë dhënë efektin e pritur.

 

Megjithëse të gjithë komponentët e planit të reformës janë miratuar në mënyrë transparente, përmes debatit publik dhe me pjesëmarrjen e të gjithë palëve të interesuara dhe ekspertëve, për disa nga ndryshimet shfaqen përsëri dilema në publik, ndërsa MASH-i vazhdon t`u përgjigjet të gjitha pyetjeve në mënyrë të vazhdueshme dhe transparente që arrijnë nga qytetarë, shoqata qytetare dhe institucione dhe organizatat tjera.

 

 

Lajme dhe Ngjarje

Back to top
Close Offcanvas Sidebar