Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Lajme dhe Ngjarje / BURSA AUSTRIAKE PËR POST DOKTORANTË

BURSA AUSTRIAKE PËR POST DOKTORANTË

 

 

Ambasada e Republikës së Austrisë në Shkup njofton se Akademia e shkencave austriake përmes programit për mobilitet “Joint Excellence in Science and Humanities“ (JESH)  ofron mundësi për bursa për post doktorantë përmes së cilës në korniza të qëndrimit kërkimor mund të vendosin bashkëpunim shkencor në Austri, si dhe në 55 vende tjera në fokusin (JESH Outcoming). Për programin mund të paraqiten post doktorantë deri në 10 vjet pas përfundimit të studimeve të doktoraturës.

Qëndrimet për kërkim financohen në periudhë prej një deri në gjashtë muaj.

 

Rikujtuese: JESH pranon vetëm aplikime individuale.

Afati i fundit për paraqitje është 20 maj 2021.

Më tepër informata në lidhje me konkursin për bursën „Joint Excellence in Science and Humanities“ (JESH) mund të gjenden në ueb faqen:

https://stipendien.oeaw.ac.at/stipendien/jesh.

 

Lajme dhe Ngjarje

K U M T E S Ë
5/27/2022
Back to top
Close Offcanvas Sidebar