Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Lajme dhe Ngjarje / Thirrje e publikuar për paraqitjen e personave profesional për përgatitjen e programeve mësimore në pajtueshmëri me Konceptin për arsimin fillor

Thirrje e publikuar për paraqitjen e personave profesional për përgatitjen e programeve mësimore në pajtueshmëri me Konceptin për arsimin fillor

 

Thirrje e publikuar për paraqitjen e personave profesional për përgatitjen e programeve mësimore në pajtueshmëri me Konceptin për arsimin fillor

 

 

Ministria e Arsimit dhe Shkencës së bashku me Byronë për Zhvillimin e Arsimit punojnë të përkushtuar në përforcimin e ekipit që në periudhën e ardhshme duhet t`i përgatisë programet mësimore të reja për nxënësit nga klasa e parë deri në të pestën, në pajtim me planin mësimor në Konceptin e miratuar më herët për arsimin fillor.

 

Ministria e Arsimit dhe Shkencës e njofton të gjithë publikun profesional se Byroja për Zhvillimin e Arsimit ka shpallur një konkurs për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm të cilët, së bashku me këshilltarët në Byronë, do t`i përgatisin programet mësimore të reja në pajtim me Konceptin për Arsimin Fillor.

 

Ftohen të gjithë mësimdhënësit dhe personat profesional që i plotësojnë kushtet në pajtim me konkursin që referohet në përpunimin e programeve mësimore nga klasa e parë në të pestën, të paraqiten dhe ta japin kontributin e tyre për zhvillimin e sistemit edukativo-arsimor në vendin tonë.

 

Konkursin mund ta gjeni në linkun.

 
Back to top
Close Offcanvas Sidebar