Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Konkursi / Rezultatet nga konkursi për kthimin e mjeteve të nxënësve për instrumentin muzikor të blerë për vitin shkollor 2020/2021

Rezultatet nga konkursi për kthimin e mjeteve të nxënësve për instrumentin muzikor të blerë për vitin shkollor 2020/2021

 

Rezultatet nga konkursi për kthimin e mjeteve të nxënësve për instrumentin muzikor të blerë për vitin shkollor 2020/2021

 


 
   Aplikime të pranuara
   Aplikimet e refuzuara


    RIKUJTIM : Në zbatim të nenit 20 të LIGJIT PËR MBSHTETJEN E TË RINJVE GJATË BLERJËS SË INSRTUMENTEVE  MUZIKORE, NXËNËSIT  që kanë fituar të drejtën për kthimin e instrumentit  muzikor të blerë, të njëjtën gjë mund të bëjnë brenda 30 ditëve nga dita e shpalljes të rang-listës në faqen e internetit të Ministrit.

 
Back to top
Close Offcanvas Sidebar