Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Konkursi / Aplikacionet plotësuese të shqyrtuara dhe të pranuara nga Thirrja për ndarjen të mbështetjes financiare për studentë për mbulimin e pjesës së shpenzimeve gjatë studimit

Aplikacionet plotësuese të shqyrtuara dhe të pranuara nga Thirrja për ndarjen të mbështetjes financiare për studentë për mbulimin e pjesës së shpenzimeve gjatë studimit

 

Ministria e Arsimit dhe Shkencës shpall listë të aplikacioneve plotësuese të shqyrtuara dhe pranuara nga thirrja e shpallur në bazë të Dekretit me fuqi ligjore për pagesën e pjesës nga participimi për akomodim në konviktin e studentëve  dhe participim për akomodimin e  studentëve në konvikt privat  arsimi i së cilës financohet nga Buxheti i RMV-së, ndërsa janë nga ekonomi familjare me të ardhura të ulëta, gjatë gjendjes së jashtëzakonshme.

 

Lista e aplikacioneve plotësuese të shqyrtuara dhe të pranuara

[ Saturday, November 21, 2020 ] [ 445 ]

 

Konkursi

Back to top
Close Offcanvas Sidebar