Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Konkursi / Rezultatet nga Thirrja për ndarjen e mbështetjes financiare për studentët për mbulimin e pjesës së shpenzimeve gjatë studimit

Rezultatet nga Thirrja për ndarjen e mbështetjes financiare për studentët për mbulimin e pjesës së shpenzimeve gjatë studimit

 

Ministria e Arsimit dhe Shkencës shpall rezultatet nga thirrja e shpallur në bazë të Dekretit me fuqi ligjore për pagesë të pjesës nga participimi në shpenzimet e studimit, participim për akomodim në konvikt të studentëve dhe participim për akomodim në konvikt private të studentëve arsimi i së cilës financohet nga Buxheti i RMV-së, ndërsa janë nga familje me të ardhura të ulëta, gjatë gjendjes së jashtëzakonshme.

Lista e studentëve të cilëve u janë miratuar mjetet për mbulim të  pjesës së shpenzimeve për participim të institucionit të arsimit të lartë ku studiojnë


Lista e studentëve të cilëve u janë miratuar mjetet për mbulim të pjesës së shpenzimeve për akomodimit në konviktet e studentëve

 

Lista e aplikacioneve plotësuese të shqyrtuara dhe të pranuara(21.11.2020)

 

Konkursi


1/20/2021
Back to top
Close Offcanvas Sidebar